Predplaťte si magazín a získajte ho už za 3,50€

Podmienky ochrany osobných údajov pri newsleteroch

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade

so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

Súhlasím, že týmto poskytujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je Mission GAMES, s.r.o., Železiarenská 39, 040 15 Košice, IČO: 46 548 645, na účel zasielania newsletterov na moju e-mailovú adresu.

            Platnosť tohto súhlasu trvá do písomného odvolania jednej zo strán. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.